Våra utbildningar

Alla våra utbildningar genomsyras av empowerment – viktiga diskussioner om etiska aspekter. Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande – teori blandas med praktiska övningar och diskussioner – att pröva praktiskt gör det lättare att omsätta kunskaperna du får med dig i det vardagliga arbetet.

Supported Employment och Individual Placement & Support, fyra dagar

Genomförs i Örebro eller på din hemort – du väljer. 

Vad skiljer SE mot traditionell rehabilitering, förutom att fler når anställning? Vad skiljer SE från IPS? Hur viktigt är det att matcha rätt? Hur säljer vi in våra personer till företagen? Hur viktigt är vårt sätt att tänka och vår egen arbetsinsats? Vad är stöd och hur viktigt är det?

Supported Employment och Individual Placement & Support – Digital utbildning, fyra dagar

Digital utbildning via Zoom

Supported Education, två dagar

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till personer med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier.

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Digital utbildning, två dagar

NPF-utbildningen riktar sig till dig som vill ha ökade kunskaper inom NPF och en bättre förståelse för målgruppen, kopplat mot arbete.

MI, Motiverande samtal, tre dagar

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod där du får lära dig att hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Utbildningen riktar sig till dig som vill få en förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram personens egna motiv till förändring.

Vi erbjuder även fördjuoningsutbildningar samt MI för chefer och ledare.

Supported Employment & IPS kännedomsutbildning

Omfattning, från 2 timmar till en heldag

Utbildningen ges för att skapa en grundläggande förståelse för metoden.

Chefer och beslutsfattare ges möjlighet att skapa goda förutsättningar för att implementera metoden i sin verksamhet.

Handläggare från socialtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, arbetsmarknadsenhet med flera får kunskaper för att ge stöd till att rätt personer får insatsen och att samverkan sker under arbetets gång.

Du kan får svar på dina frågor från en person med erfarenhet av att arbeta med metoden.

Handledarutbildning, två dagar

Handleder du människor som behöver extra stöd och hjälp för att nå en anställning? Känner du att du behöver mera kunskaper om ledarskap för att kunna motivera och engagera andra i en positiv riktning? Ser du alla medarbetare och ger du alla den personliga feedback de behöver?

Activa har skapat en handledarutbildning som riktar sig just till dig som behöver extra energi och kunskap så att du kan fortsätta ditt så viktiga arbete!

Supported Employment för personer med beroendeproblematik – Digital utbildning, en dag

Activa har skapat en fördjupningsutbildning om IPS som metod för att arbeta med personer som kommer från en missbruksbakgrund.

Skräddarsydda utbildningar/skräddarsydda specialdagar – just för Er

Vi erbjuder också ett brett utbud av skräddarsydda lösningar, allt från studiebesök, jobbskuggning till utbildningar utifrån era förkunskaper, önskemål och behov.

Kontakta oss, så skapar vi en relevant utbildningsplan just för Er!

Annette Holmblad, 070 754 92 11 annette.holmblad@s-activa.se

Läs om metodhandledning      Läs om referenser

Denna sida uppdaterades Tisdag 4 april, 2023 av Annette.