Våra utbildningar

Alla våra utbildningar genomsyras av empowerment – viktiga diskussioner om etiska aspekter. Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande – teori blandas med praktiska övningar och diskussioner – att pröva praktiskt gör det lättare att omsätta kunskaperna du får med dig i det vardagliga arbetet.

Utbildningar inom projektorganisation är under utveckling, till exempel styrgruppsutbildning samt implementeringsutbildning.

Hör av er till oss vid intresse! Kontaktuppgifter:

Supported Employment och Individual Placement & Support, fyra dagar

Genomförs i Örebro eller på din hemort – du väljer. 

Vad skiljer SE mot traditionell rehabilitering, förutom att fler når anställning? Vad skiljer SE från IPS? Hur viktigt är det att matcha rätt? Hur säljer vi in våra personer till företagen? Hur viktigt är vårt sätt att tänka och vår egen arbetsinsats? Vad är stöd och hur viktigt är det?

Supported Employment och Individual Placement & Support – Digital utbildning, fyra dagar

Digital utbildning via Zoom 21-22/5 samt 28-29/5.

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Digital utbildning, två dagar

NPF-utbildningen riktar sig till dig som vill ha ökade kunskaper inom NPF och en bättre förståelse för målgruppen, kopplat mot arbete.

Supported Employment & IPS kännedomsutbildning

Omfattning, från 2 timmar till en heldag

Utbildningen ges för att skapa en grundläggande förståelse för metoden.

Chefer och beslutsfattare ges möjlighet att skapa goda förutsättningar för att implementera metoden i sin verksamhet.

Handläggare från socialtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, arbetsmarknadsenhet med flera får kunskaper för att ge stöd till att rätt personer får insatsen och att samverkan sker under arbetets gång.

Du kan får svar på dina frågor från en person med erfarenhet av att arbeta med metoden.

Handledarutbildning, två dagar

Handleder du människor som behöver extra stöd och hjälp för att nå en anställning? Känner du att du behöver mera kunskaper om ledarskap för att kunna motivera och engagera andra i en positiv riktning? Ser du alla medarbetare och ger du alla den personliga feedback de behöver?

Activa har skapat en handledarutbildning som riktar sig just till dig som behöver extra energi och kunskap så att du kan fortsätta ditt så viktiga arbete! Utbildningen erbjuds både fysisk och digital.

Supported Employment för personer med beroendeproblematik – Digital utbildning, en dag

Activa har skapat en fördjupningsutbildning om IPS som metod för att arbeta med personer som kommer från en missbruksbakgrund.

Skräddarsydda utbildningar/skräddarsydda specialdagar – just för Er

Vi erbjuder också ett brett utbud av skräddarsydda lösningar, allt från studiebesök, jobbskuggning till utbildningar utifrån era förkunskaper, önskemål och behov.

Kontakta oss, så skapar vi en relevant utbildningsplan just för er!

Läs om metodhandledning      Läs om referenser