Våra utbildningar

Våra utbildningar

Alla våra utbildningar genomsyras av empowerment – viktiga diskussioner om etiska aspekter. Utbildningarna bygger på ett aktivt deltagande – teori blandas med praktiska övningar och diskussioner – att pröva praktiskt gör det lättare att omsätta kunskaperna du får med dig i det vardagliga arbetet.

Supported Employment och Individual Placement & Support, fyra dagar

Genomförs i Örebro eller på din hemort – du väljer.
Nu erbjuder vi också en Webbutbildning i SE/IPS

Vad skiljer SE mot traditionell rehabilitering, förutom att fler når anställning? Vad skiljer SE från IPS? Hur viktigt är det att matcha rätt? Hur säljer vi in våra personer till företagen? Hur viktigt är vårt sätt att tänka och vår egen arbetsinsats? Vad är stöd och hur viktigt är det?

Fördjupningskurs IPS, två dagar

Activa har skapat en fördjupningsutbildning till dig som vill lära mer om IPS. Utbildningen tittar närmare på hur IPS kan tillämpas utifrån de 8 principerna.

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Webbutbildning

Utbildningen ges under 2 tillfällen på 3 timmar vardera.

NPF-utbildningen riktar sig till dig som vill ha ökade kunskaper  inom NPF och en bättre förståelse för målgruppen.

Supported Employment & IPS kännedomsutbildning

Ca 2 – 4 timmar

En föreläsning som gör dig bekant med de båda metodernas grunder. Skapar förståelse för vilken organisation och vilka målgrupper som har nytta av att arbeta enligt SE & IPS. Vi går igenom historiken, de fem stegen och ger exempel på hur man kan arbeta.

Arbetsförmågebedömning, en dag

Välkommen till utbildning om arbetsförmågebedömning på Activa, Landbotorpsallen 25 A i Örebro.

Vi kommer att gå igenom grunder i arbetsförmågebedömning och diskutera svårigheter med att bedöma. Ni kommer att få förslag och exempel på redskap att använda vid bedömningar.

Handledarutbildning, två dagar

Handleder du människor som behöver extra stöd och hjälp för att nå en anställning? Känner du att du behöver mera kunskaper om ledarskap för att kunna motivera och engagera andra i en positiv riktning? Ser du alla medarbetare och ger du alla den personliga feedback de behöver? Activa har skapat en handledarutbildning som riktar sig just till dig som behöver extra energi och kunskap så att du kan fortsätta ditt så viktiga arbete!

Supported Employment för personer med beroendeproblematik – Webbutbildning

Activa har skapat en fördjupningsutbildning om IPS som metod för att arbeta med personer som kommer från en missbruksbakgrund.

Supported Employment & IPS, utbildning för politiker och beslutsfattare

Ca 2 – 4 timmar

En introduktion om metoderna för att skapa förståelse hur politiker och beslutsfattare kan forma bästa möjliga organisation där SE & IPS tjänster ska erbjudas.

Skräddarsydda utbildningar/skräddarsydda specialdagar – just för Er

Vi erbjuder också ett brett utbud av skräddarsydda lösningar, allt från studiebesök, jobbskuggning till utbildningar utifrån era förkunskaper, önskemål och behov.

Kontakta oss, så skapar vi en relevant utbildningsplan just för Er!

Bertil Johansson, 019-20 96 31 bertil.johansson@s-activa.se

Ann Branzell, 070-754 96 21  ann.branzell@s-activa.se

Läs om metodhandledning      Läs om referenser

Denna sida uppdaterades Torsdag 30 april, 2020 av Ann Branzell.