På Actíva vill vi verka för en hållbar utveckling och sträva efter att förebygga och minska vår miljöbelastning. Vi utgår från Agenda 2030 och de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Stiftelsen Actíva är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är ett verktyg för att införa miljöledningssystem, ett sätt att organisera och kommunicera sitt miljöarbete.

Vägen fram till ett miljödiplom har bland annat bestått i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Miljöberättelse för senaste miljödiplomeringsperioden: Miljöberättelse_2023

Hållbarhetspolicy

resepolicy   inkopspolicy   regler inkop   checklista bokningar