Om Activa

På Actíva vill vi verka för en hållbar utveckling och sträva efter att förebygga och minska vår miljöbelastning. Vi vill öka Actívas positiva påverkan genom t ex socialt och ekologiskt ansvarstagande val.

Stiftelsen Actíva är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är ett verktyg för att införa miljöledningssystem, ett sätt att organisera och kommunicera sitt miljöarbete.

Vägen fram till ett miljödiplom har bland annat bestått i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Miljöberättelse för senaste miljödiplomeringsperioden: Miljöberättelse_2020

Ta gärna del av våra policydokument nedan!

hallbarhetspolicy   resepolicy   inkopspolicy   regler inkop   checklista bokningar 

 

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.