För dig som är arbetssökande

Actíva erbjuder stöd till personer som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden till arbete eller utbildning.

Vi finns till för personer med funktionsnedsättning som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Det övergripande målet är anställning. Med hög kompetens och olika bakgrunder arbetar Actívas arbetskonsulenter, företagskonsulenter och arbetsledare tillsammans med dig för att nå målet. 

Actíva kan erbjuda stöd i att hitta en för dig lämplig arbetsträningsplats. Det är en del av arbetsintroduktionen och om det fungerar väl kan det leda till anställning. Mellan 40 och 80 personer når årligen en anställning med stöd av Actíva. Film om personer som fått anställning: Klicka här!

Om du inte känner dig riktigt redo för den öppna arbetsmarknaden, finns möjlighet att starta i Actívas verksamhet Centrum för hjälpmedel.

Centrum för hjälpmedel får du jobba med enklare reparationer, återvinning och rengöring av hjälpmedel, med stöd av en arbetsledare.

Arbetsuppgifter:

  • Plocka isär hjälpmedel
  • Sortera material för återvinning
  • Kontrollera funktionen hos hjälpmedel
  • Ta emot och lossa inkommande gods

Vill du ha stöd av Actíva? Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen.