Jobb

För dig som är arbetssökande

Actíva erbjuder stöd till personer som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden till arbete eller utbildning.

Vi finns till för personer med funktionsnedsättning som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Det övergripande målet är anställning.

Actíva kan erbjuda stöd i att hitta en för dig lämplig arbetsträningsplats. Det är en del av arbetsintroduktionen och om det fungerar väl kan det leda till anställning. Mellan 40 och 80 personer når årligen en anställning med stöd av Actíva.
Om du inte känner dig riktigt redo för den öppna arbetsmarknaden, finns möjlighet att starta i en av Actívas egna verksamheter, läs mer här: activas_verksamheter

Vill du ha stöd av Actíva?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen.

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.