Activamodellen

Vår unika modell bygger på långvarigt, individanpassat stöd för människor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. För att alla parter ska känna sig trygga står Activa för vägledning, kunskap och tydlighet genom hela processen.

Att NÅ ett arbete

  • Trepartssamtal mellan Activa, användaren och berörd myndighet
  • Kartläggning av individens önskemål
  • Analys av individens förmåga
  • Koordination och överblick av insatser

Att FÅ ett arbete

  • Förberedande verksamhet exempelvis arbetsträning, intern praktik eller studier
  • Activas företagsgrupp matchar individens profil mot presumtiva arbetsgivare
  • Introduktion och anpassning på arbetsplatsen

Att BEHÅLLA ett arbete

  • Activas arbetskonsulent vägleder och stöttar användare och arbetsgivare för att båda parter ska känna sig trygga med anställningen
  • Förhandlingar med berörda parter angående fortsatt anställning och samarbete

Modellen är framtagen i samarbete med Örebro Universitet.