Arbete ger kraft

Vår verksamhet vägleder och stödjer människor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är att människor får en fungerande och meningsfull tillvaro i form av arbete eller studier.

Tack för att ni trodde på mig. Fortsätt med jobbet ni bedriver på Activa, det får människor att växa otroligt mycket.

För dig som är Arbets­sökande

Actíva erbjuder stöd till personer som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden.

 

Läs mer

För dig som är Arbets­givare

Actíva matchar företagets behov av arbetskraft med en arbetssökande.

 

Läs mer

För dig som är Uppdrags­givare

Actíva erbjuder insatser inom Supported Employment, IPS och arbetsrehabilitering.

 

Läs mer