Om Activa

Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Marianne Skinnars-Bruno, fd sjukhusdirektör, Region Örebro län

Vice ordförande
Patrik Jonsson , Programdirektör Social välfärd, Örebro kommun

Ledamöter

Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen Region Örebro Län

Karin Haster, områdeschef, psykiatrin Region Örebro Län

Johanna Viberg, förvaltningschef för Förvaltningen för funktionsstöd

Mikael Ramnerö, områdeschef, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Örebro kommun

Ersättare
Ingmar Ångman, socialchef, Degerfors kommun.

Marie Louise Forsberg Fransson, socialchef, Ljusnarsbergs kommun

Gabriella Mueller-Prabin, socialchef, Kumla kommun

 

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.