Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Maria Åkesson, Personaldirektör, Region Örebro län

Vice ordförande
Nima Poushin, Förvaltningschef Vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltning, Örebro kommun

Ledamöter

Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen Region Örebro Län

Maria Rönningen, Psykiatrin Region Örebro Län

Johanna Viberg, förvaltningschef för Förvaltningen för funktionsstöd

Ersättare

Eija Kilpala, IFO-chef, individ- och familjeomsorg, Nora kommun

Gabriella Mueller-Prabin, kommunchef, Kumla kommun

Nils Warg, enhetschef Socialförvaltningen Karlskoga kommun