Om Activa

Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Maria Åkesson, Personaldirektör, Region Örebro län

Vice ordförande
Patrik Jonsson , Programdirektör Social välfärd, Örebro kommun

Ledamöter

Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen Region Örebro Län

John-Ivar Fallström, psykiatrin Region Örebro Län

Johanna Viberg, förvaltningschef för Förvaltningen för funktionsstöd

Nima Poushin Förvaltningschef Vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltning, Örebro kommun

Ersättare

Eija Kilpala, IFO-chef, individ- och familjeomsorg, Nora kommun

Gabriella Mueller-Prabin, socialchef, Kumla kommun

 

Denna sida uppdaterades Måndag 11 april, 2022 av Åsa Engström.