Nytt ESF-projekt, #Vi behövs

Actíva har beviljats ett nytt projekt medfinansierat av  EU och Europeiska socialfonden. projektets mål: Att fler elever inom anpassad utbildning har närmat sig arbetsmarknaden, gått vidare till anställning eller studier eller att arbetsförmåga är utredd och klarlagd. Övergången från skola till arbetsliv har underlättats och det finns en samordning och ett samarbete kring eleverna. 

Stiftelsen Activa är projektägare och samarbetspartners är Anpassad gymnasieskola i Örebro län, Vuxenutbildningens anpassade utbildning i Karlskoga samt Västerporten. Intressenter i projektet är Region Örebro län, Arbetsförmedlingen  och Örebrobostäder. projektet pågår från 2024-03-01 – 2027-02-28 .

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund