Projekt

Avslutade projekt

En stor del av Activas utvecklingsarbete sker genom våra projekt. Efter noggrann utvärdering och uppföljning ser vi oftast nya vägar och möjligheter för både oss och projektets deltagare.

Här hittar du information om en del av våra genomförda och avslutade projekt.

IPS, Individual Placement and Support

IPS är ett Finsamprojekt som Actíva driver tillsammans med Regionpsykiatrin i Örebro Län. Personer som är inskrivna vid Affektiv Mottagning och DBT-enheten vid Universitetssjukhuset eller vid allmänpsykiatrin i Lindesberg och Hallsberg ges ett stöd mot arbete eller utbildning enligt IPS-modellen.

IPS-modellens grundidé är att integrera stödet till arbete med den psykiatriska behandlingen och hjälpa de personer som får IPS-stöd till en snabb kontakt med det reguljära arbetslivet, för att där träna upp sin arbetsförmåga.

regionorebrosofint_norr

 

finsam_sydfinsam_leke_ore

 
Chat icon

Frågor? Kontaktperson hos Activa för detta projekt är
Mats Wickholm, 070-754 96 16, mats.wickholm@s-activa.se

 

Denna sida uppdaterades Torsdag 1 augusti, 2013 av Åsa Engström.