Utbildning

Utbildning ger utveckling och inspiration

Kommande utbildningar, klicka på länkarna för mer information

SE/IPS grundutbildning i Örebro, fyra dagar

5-6 oktober samt 14-15 oktober 2020

2-3 december samt 7-8 december 2020

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Webbutbildning

Utbildningen består av två tillfällen på tre timmar vardera.
10 september samt 11 september 2020

Supported Employment för personer med beroendeproblematik – Webbutbildning, en dag

15 oktober 2020

Utbildning arbetsförmågebedömning, en dag

7 oktober 2020

Vill ni också lyckas med att ge människor som har exkluderats från arbetsmarknaden en anställning?

Arbetar du med människor som av olika anledningar exkluderats från arbetsmarknaden? Kanske arbetar du inom en arbetsmarknadsenhet, omsorgs- eller psykiatrisk verksamhet eller som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och känner att du vill veta mer om Supported Employment och IPS? Behöver du förnyad energi och konkreta tips när det gäller arbetsgivarkontakterna? Gör som många av våra andra nöjda kunder, gå vår utbildning och få ny kunskap, bli inspirerad och vinn förnyad motivation i ditt arbete.

Vår utbildning i SE och IPS ger dig praktiska kunskaper baserade på erfarenhet och litteratur samt de senaste rönen inom forskning i nära samverkan med Institutionen för handikappvetenskap.

Actíva har arbetat med Supported Employment i 31 år – vi vet vad vi pratar om! Vi erbjuder en rad olika möjligheter till vidareutveckling för dig som arbetar inom området.

Läs om alla våra utbildningar

Denna sida uppdaterades Måndag 24 augusti, 2020 av Ann Branzell.