Våra utbildningar

Handledarutbildning

Handleder ni människor som behöver extra hjälp och stöd för att nå en anställning eller människor som behöver en meningsfull sysselsättning? Behöver ni mer kunskaper kring bemötande och verktyg att motivera andra i en positiv riktning? Att lära känna sig själv är en förutsättning för att kunna leda andra.

Vår handledarutbildning på 2 dagar ger dig nya verktyg, energi och kunskap att möta deltagare i er verksamhet.

Utbildningen innehåller intressanta gruppdiskussioner och egna ställningstaganden. Ditt engagemang är viktigt, du behöver både lyssna, aktivt delta och bjuda på dina erfarenheter, vi tror nämligen på att alla har något intressant att bidra med!

Ni har fått igång gruppen att diskutera och dela med sig av svårigheter, personliga upplevelser. Ni är två väldigt intressanta personer. Det ni har pratat om, nästan varje ord är väldigt intressanta. Fint samspel.” Deltagare på utbildning i januari-18

Innehåll

  • Möten med våra ”nya” deltagare. Kulturella möten och möten där språket kan begränsa är en utmaning. Hur kan vi göra dessa möten värdefulla för oss?
  • Motivation – viktigare än resurser, hur kan vi bli bättre på det?
  • Självledarskap – att leda sig själv för att kunna leda andra
  • Kommunikation – bristande kommunikation är ofta boven i dramat till konflikter
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk – vad behöver vi tänka på?

Kan inte ni komma till oss, så kommer vi till er – vi finns där ni finns!

Välj de delar som just er organisation behöver!

Övriga valbara delar:

JOHARI-fönster – vem är jag och vilken sida av mig känner du?

KASAM – hur kan vi göra våra arbetsuppgifter både begripliga, hanterbara och meningsfulla?

Utbildare

Personer med lång erfarenhet av handledning/utbildning och erfarenheter och utbildning  i de olika ämnena.

Målgrupp

  • Ni som arbetar som handledare, inom privat eller offentlig sektor och behöver mera kunskaper kring ledarskapsfrågor.
  • Ni som handleder personer med funktionsnedsättning eller andra marginaliserade grupper som behöver extra stöd och hjälp för att komma vidare.

 

Frågor eller anmälan, ring eller mejla mig:

annette.holmblad@s-activa.se 070-754 92 11

Läs om metodhandledning      Läs om referenser

Denna sida uppdaterades Onsdag 9 februari, 2022 av Ann Branzell.