Handledarutbildning, 2 dagar

Innehåll och mål

Handledarutbildningen är avsedd för er som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med praktikanter, personer som arbetstränar men också hjälp i att introducera nya medarbetare på din arbetsplats.

  • Ni kommer få en ökad förståelse om er själva i handledarrollen
  • Få tekniker och redskap som hjälp i arbetet
  • Genom kunskap och erfarenhetsutbyten underlätta er roll som handledare
  • Nya erfarenhet av NPF, andra funktionsvariationer, nyanlända och för personer med beroendeproblematik kopplat till arbete.

Utbildare

Personer med lång erfarenhet av arbete med målgruppen, kunskaper och erfarenheter av introduktion och kontaktskapande.

Kurstillfällen

Tid: 9:00-15:00 båda dagarna

Går även bra att beställa som enskild utbildning och våra utbildare kommer ut till er arbetsplats.


Frågor, ring eller mejla oss, vi svarar gärna.

Vår handledarutbildning på 2 dagar ger dig nya verktyg, energi och kunskap att möta deltagare i er verksamhet.