Vår verksamhetsidé

Vår verksamhet vägleder och stödjer människor som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Vi vänder oss till människor med konstaterad eller misstänkt funktionsnedsättning.

Actíva utgår från varje individs förutsättningar och förmågor för att matcha den arbetssökandes kompetens mot arbetsmarknadens behov.