Projekt

Projekt inom Activa

Gemensamt för våra projekt är att de ska ge möjlighet till utmaning och långsiktig utveckling. Fördelen med att arbeta med utvecklingsarbete i projekt är möjligheten att pröva nytt, rättigheten att misslyckas och glädjen i att vinna ny kunskap.

Projekt ger också möjlighet att samarbeta med samverkanspartners med olika erfarenheter och olika kunskap som berikar det gemensamma resultatet.

Activa har tre huvudmotiv för att gå in i projektarbete:

  • Att utveckla metoder
  • Att nå nya målgrupper
  • Att påverka attityder

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.