Projekt inom Activa

Gemensamt för våra projekt är att de ska ge möjlighet till utmaning och långsiktig utveckling. Fördelen med att arbeta med utvecklingsarbete i projekt är möjligheten att pröva nytt, rättigheten att misslyckas och glädjen i att vinna ny kunskap.

Projekt ger också möjlighet att samarbeta med samverkanspartners med olika erfarenheter och olika kunskap som berikar det gemensamma resultatet.

Activa har tre huvudmotiv för att gå in i projektarbete:

  • Att utveckla metoder
  • Att nå nya målgrupper
  • Att påverka attityder

Vi har sedan 2010 arbetat mycket med mobilitet, i projekt både inom Europeiska socialfonden och Erasmus+.  Genom ESF-projekt har vi fått möjligheten att utveckla vår metod Supported Mobility och tagit fram en metodbok. Den delar vi gärna med oss av!

Metodbok Supported Mobility

Activa Supported Mobility_English