Samverkan

Activa samverkar i Sverige och internationellt 

Activa har ett brett internationellt nätverk inom sitt verksamhetsområde. Activa arbetar i nära samverkan med det privata näringslivet, den offentliga och ideella sektorn.

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.