Samverkan

Samverkan

Activa samverkar i Sverige och internationellt

Activa har ett brett internationellt nätverk inom sitt verksamhetsområde. Activa arbetar i nära samverkan med det privata näringslivet, den offentliga och ideella sektorn.

Activa är delägare i flera ekonomiska föreningar med Childrens Upptäckarhuset i Hallsberg  som ett exempel på en verksamhet där delägarskapet är ett mervärde, då det skapar möjlighet till arbete eller sysselsättning för Activas målgrupper.

Denna sida uppdaterades Måndag 21 januari, 2013 av Åsa Engström.