Samverkan

Activa samverkar i Sverige och internationellt 

Activa har ett brett internationellt nätverk inom sitt verksamhetsområde. Activa arbetar i nära samverkan med det privata näringslivet, den offentliga och ideella sektorn.