För dig som arbetsgivare

Actíva stödjer personer till arbetsmarknaden och även dig som arbetsgivare.

Actíva matchar företagets behov av arbetskraft med en arbetssökande som har förutsättningar att klara jobbet!

Actíva gör kontinuerlig uppföljning på arbetsplatsen samt utvärdering av hur arbetet gått. Actíva kan ge förslag på eventuella anpassningar av arbetssituationen för den arbetssökande. Detta för att personens förmågor ska framträda på bästa sätt på arbetsplatsen.

Visar det sig att man som arbetsgivare är nöjd och vill ha en fortsättning av samarbetet, kan vi diskutera vilka möjligheter som finns. Målet är i regel anställning och Actíva hjälper vid behov till i kontakten med Arbetsförmedlingen.

En lyckad matchning av arbetsgivarens behov och personens styrkor leder ofta till ett lyckosamt samarbete!