Våra utbildningar

Supported Employment och IPS – kännedomsutbildning

Ca 2 – 4 timmar 

En föreläsning som gör dig bekant med de båda metodernas grunder, skapar förståelse för vilken organisation och vilka målgrupper som har nytta av att arbeta enligt SE och IPS. Vi går igenom historiken, de fem stegen och ger exempel på hur man kan arbeta.

Innehåll

  • SE & IPS – historik
  • De fem stegen
  • IPS principer
  • Trohetsskalan
  • Forskningsresultat
  • Värdegrundande begrepp
  • Organisationens betydelse

 Mål

Utbildningen ger deltagaren idéer och tankar om hur metoden kan användas  i den egna verksamheten. Deltagaren får en överblick i SE & IPS och förståelse för vem metoden kan vara till nytta.

Utbildare

Utbildare är Bertil Johansson, utbildningsansvarig på Activa. Bertil har 20 års erfarenhet av arbete med Supported Employment metoden samt universitetsutbildning i IPS. Han har lång erfarenhet av metodarbetet i Europa genom sitt nätverk i EUSE.

Målgrupp

För dig som arbetar eller funderar på att börja arbeta med någon av metoderna. För dig som möter människor som är i behov av stöd till arbete och anställning.

Frågor eller anmälan, ring eller mejla mig, jag svarar gärna:

Bertil Johansson, 070-754 96 31      bertil.johansson@s-activa.se

Läs om metodhandledning      Läs om referenser

Denna sida uppdaterades Måndag 2 november, 2020 av Ann Branzell.