Supported Employment och IPS – kännedomsutbildning

Omfattning 2 timmar till en heldag

Innehåll

  • De fem stegen
  • IPS principer
  • Trohetsskalan
  • Forskningsresultat
  • Värdegrundande begrepp
  • Organisationens betydelse
  • Implementeringsstrategier

Mål

Utbildningen ger deltagaren idéer och tankar om hur metoden kan användas  i den egna verksamheten. Deltagaren får en överblick i SE & IPS och förståelse för vem metoden kan vara till nytta.

Kontaktuppgifter

Läs om metodhandledning      Läs om referenser