Metodhandledning i Supported Employment & IPS

Att förstå hur Supported Employment & IPS ska utföras är en sak, men att praktisera metoderna kan vara svårare. Vi kommer ut till er när ni startat arbetet eller håller på att starta. Där kan vi titta på både metodproblem, organisationsproblem och andra svårigheter. Vi lägger förslag på hur ni kan lösa det på bästa sätt. Vi kan göra en översyn av kvaliteten på ert arbete. Vi erbjuder även digital metodhandledning.

Innehåll

  • Hur startar vi en SE- eller IPS-verksamhet?
  • Hur arbetar jag med vissa persongrupper?
  • Varför lyckas jag inte nå arbetsgivare?
  • Vilka delar i vår verksamhet behöver förbättrad kvalitet?
  • Hur kan vi organisera om vår verksamhet för att nå resultat?

Utbildare

Personer med lång erfarenhet av arbete i metoden Supported Employment samt universitetsutbildning i IPS och erfarenhet av handledning till olika grupper som jobbar med arbete och funktionsnedsättningar.

Målgrupp

  • Ni som håller på att starta Supported Employment-verksamhet.
  • Verksamheter som arbetat med metoden en längre tid.

Frågor eller anmälan, kontakta:

caroline.ragelid@s-activa.se

Läs om våra utbildningar     Läs om referenser