Care KIAS

Care KIAS var ett ESF-finansierat projekt  till för kvinnor som flytt på grund av kriget från Ukraina till Örebro län och som omfattades av EU:s massflyktsdirektiv. Projektmålet var att kvinnorna skulle få ta del av stärkande insatser och Läs mer...

Bridge

Nu kan vi med glädje delge att projektets slutprodukt är färdig, bestående av förord, tre delar (ramverk, handbok och rekommendationer) samt bilagor. Ta gärna del av materialet här:  Förord Ramverk Handbok Rekommendationer Bilagor Läs mer...

React EU Job Boost

React EU Job Boost är ett ESF-finansierat projekt. Genomförandefasen pågår 220401-230331. Projektet kommer att bedrivas i Örebro, Hallsberg och Degerfors. Målgruppen är kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin. Det övergripande projektmålet Läs mer...

Jobb i sikte

Jobb i sikte var ett samverkansprojekt där Gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar med att ge ett omfattande stöd till Gymnasiesärskolans elever. Syftet var att öka deras möjlighet till arbete efter att de slutat skolan. Efter projektets Läs mer...
 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund