Care KIAS

Care KIAS var ett ESF-finansierat projekt  till för kvinnor som flytt på grund av kriget från Ukraina till Örebro län och som omfattades av EU:s massflyktsdirektiv.

Projektmålet var att kvinnorna skulle få ta del av stärkande insatser och öka sina kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige och på så vis förflytta sig närmare studier, arbete och egen försörjning i Sverige. Projektet syftade till att ge individuellt anpassat stöd under hela processen, erbjuda ett tryggt socialt sammanhang och ge möjligheter att bygga upp sociala nätverk.

Projektet erbjöd:

  • Lektioner i svenska anpassat utifrån nivå i det svenska språket
  • Kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt studiebesök till olika arbetsplatser och branscher
  • Utbildning och stöd i att starta eget företag i Sverige
  • Möjlighet till praktik och matchning med arbetsgivare utifrån individuell kartläggning av kompetens, erfarenheter och mål
  • Ett tryggt socialt sammanhang

Projektets genomförandefas pågick 16/12 2022-30/9 2023. Projektet arbetade med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund