Bridge

Nu kan vi med glädje delge att projektets slutprodukt är färdig, bestående av förord, tre delar (ramverk, handbok och rekommendationer) samt bilagor. Ta gärna del av materialet här: 

Förord

Ramverk

Handbok

Rekommendationer

Bilagor (på engelska)

 

BRIDGE – Breaching Reservation and Improving Dialogue through Generational Exchange – är ett projekt inom Erasmus+, Strategic Partnerships for youth (KA205). Projektägare är IB i Tyskland och projektpartners förutom Actíva är Gionet i Italien; ÖJAB i Österrike; YES Forum, Tyskland samt Moissons Nouvelles i Frankrike.

Enligt Eurostat (2019) finns det för närvarande ett fenomen med dubbelt åldrande: en drastisk minskning av födelsetalen åtföljs av en ökning av den genomsnittliga livslängden. Balansen mellan åldersgrupperna har förändrats, vilket kräver nya insatser från dagens samhälle. För att undvika att kompetens och nätverk försvinner när erfaren personal lämnar en arbetsplats, behöver det finns rutiner och metoder för att överföra kompetens och erfarenhet till yngre kollegor. Å andra sidan är det lika viktigt att bygga vidare på yngre anställdas kompetens och energi för att främja innovation och ta tillvara nya idéer.

Målen för BRIDGE:

  • Möjliggöra ömsesidigt lärande mellan junior och senior personal genom att skapa en öppen och positiv arbetsmiljö
  • Bedöma behoven hos junior och senior personal och utveckla metoder och interna processer för att stödja hållbar kunskap och kvalitetsstyrning
  • Utveckla hållbar kommunikation och samarbete bland personalen
  • Öka medvetenheten om den klyfta som kan finnas generationer emellan på arbetsplatser

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund