React EU Job Boost

React EU Job Boost är ett ESF-finansierat projekt. Genomförandefasen pågår 220401-230331. Projektet kommer att bedrivas i Örebro, Hallsberg och Degerfors. Målgruppen är kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin. Det övergripande projektmålet för deltagarna är att få stärkt ställning på arbetsmarknaden – att få förutsättningar att övergå till arbete eller studier och ökade förutsättningar att söka arbete på egen hand. Projektet riktar sig främst till unga vuxna som efter gymnasiet inte gått vidare till studier eller arbete samt till utrikesfödda som efter avslutad SFI inte kunnat komma vidare till studier eller arbete. Projektet kommer i tillägg till metoderna Supported Employment och Supported Education också att testa BIP-metoden.
Ett annat projektmål är att arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden ska få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och att målgruppen bidrar till att möta arbetsgivarnas framtida behov.
Deltagarna kommer att erbjudas stöd utifrån Supported Employment, en evidensbaserad arbetsmetod som förutsätter ett nära samarbete med deltagaren. Metoden går också ut på att så snabbt som möjligt hitta en arbetsplats, ge stöd till deltagare och arbetsgivare samt göra nödvändiga anpassningar på arbetsplatsen. Utöver den individuella praktikplatsen, kommer deltagarna en dag per vecka att ha arbetsmarknadskunskap i grupp. Arbetsmarknadskunskapen innehåller olika moment såsom kunskap om arbetsmarknaden, olika yrken, studiebesök, föreläsningar och workshops. De horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering ska genomsyra hela projektet. I arbetet med deltagare kan det till exempel innebära diskussioner om diskriminering, könsstereotypa yrkesval och hur det skulle vara att jobba i ett typiskt mans- eller kvinnodominerat yrke.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund