Supported Employment, utbildning för politiker och beslutsfattare

Ca 2-4 tim

En introduktion om metoderna för att skapa förståelse hur politiker och beslutsfattare kan forma sin organisation för att lyckas med en implementering av SE- och eller IPS.

Innehåll

SE & IPS historik

  • De fem stegen
  • IPS principer
  • Trohetsskalan
  • Forskningsresultat
  • Värdegrundande begrepp
  • Utformning av organisationen
  • Implementeringsstrategi

Utbildare

Utbildare är Bertil Johansson, utbildningsansvarig på Activa. Bertil har 20 års erfarenhet av arbete med Supported Employment metoden samt universitetsutbildning i IPS. Han har lång erfarenhet av metodarbetet i Europa genom sitt nätverk i EUSE.

Målgrupp

Politiker, chefer och andra beslutsfattare som vill påverka kommunens möjligheter att ge stöd till personer att nå arbetslivet.

Kontaktuppgifter

Läs om metodhandledning      Läs om referenser