Your EP (Your European Parliament)

YouEP projekt bedrivs av YES FORUM (Youth and European Social Work Forum) – Encouraging young people. Finansierat av Erasmus+ KA2, Strategic Partnership in the Field of Youth.

Projektet pågår från och med 20170518 till och med 20181130.

YourEP startade från en sammantagen bild av att medborgarskap har blivit ytterligare ett område för utanförskap, speciellt för ungdomar med sämre möjligheter, baserat bl.a på sociala faktorer och förutsättningar, ekonomiska förutsättningar, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, skillnader i utbildning, kulturella skillnader eller geografiska svårigheter.

/… Active citizenship, EU and political awareness, and Social inclusion are indeed closely intertwined issues in the field of youth. While these issues can only be tackled altogether, youngsters with fewer opportunities are still underrepresented in initiatives promoting political participation and political awareness. Disadvantaged youngsters are particularly underrepresented in such initiatives, even though they can benefit the most from these powerful educational tools../

Projektet riktar sig därför till ungdomar inom områdena beskrivet ovan. Sammafattningsvis grundar det sig på ett aktivt engagemang från 24 ungdomar från 7 olika EU-länder. Alla länder har 3 ungdomar och 1 aktiv projektledare från varje organisation. Hela projektet får också stöd och hjälp av YEF Europe (Young European Federalists).

För att bidra till öppna politiska simulationer till en bredare målgrupp kommer YourEP att bestå av 3 transnationella projektmöten samt 2 tillfällen då samtliga deltagare träffas (Blended Mobility meeting). Aktiviteterna under dessa träffar syftar till att utveckla och genomföra en politisk simulation av EU-parlamentet (EP). Träffarna ska vara anpassade och utformade för ungdomar med sämre förutsättningar (enligt beskrivningarna ovan). Alla aktiviteter kommer att ske i Bryssel, Strasbourg, Stuttgart samt i Piteå under 2017 och 2018.

Hela projektet innefattar och förbereds genom aktivt deltagande online via olika sociala forum samt med gruppträffar med aktivt deltagande från ungdomarna.

Denna sida uppdaterades Torsdag 14 mars, 2019 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund