Your EP (Your European Parliament)

YouEP projekt ägdes av YES FORUM (Youth and European Social Work Forum) – Encouraging young people och finansierades av Erasmus+ KA2, Strategic Partnership in the Field of Youth.

Projektet pågick från och med 20170518 till och med 20181130.

YourEP startade från en sammantagen bild av att medborgarskap har blivit ytterligare ett område för utanförskap, speciellt för ungdomar med sämre möjligheter, baserat bl.a på sociala faktorer och förutsättningar, ekonomiska förutsättningar, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, skillnader i utbildning, kulturella skillnader eller geografiska svårigheter.

/… Active citizenship, EU and political awareness, and Social inclusion are indeed closely intertwined issues in the field of youth. While these issues can only be tackled altogether, youngsters with fewer opportunities are still underrepresented in initiatives promoting political participation and political awareness. Disadvantaged youngsters are particularly underrepresented in such initiatives, even though they can benefit the most from these powerful educational tools../

Projektet riktade sig därför till ungdomar inom områdena beskrivet ovan. Sammafattningsvis grundade det sig på ett aktivt engagemang från 24 ungdomar från 7 olika EU-länder. Alla länder hade tre ungdomar och en operativ projektledare från varje organisation. Hela projektet fick också stöd och hjälp av YEF Europe (Young European Federalists).

För att bidra till öppna politiska simulationer till en bredare målgrupp kom YourEP att bestå av tre transnationella projektmöten samt två tillfällen då samtliga deltagare träffades (Blended Mobility meeting). Aktiviteterna under dessa träffar syftade till att utveckla och genomföra en politisk simulation av EU-parlamentet (EP). Träffarna var anpassade och utformade för ungdomar med sämre förutsättningar (enligt beskrivningarna ovan). Ativiteterna ägde rum i Bryssel, Strasbourg, Stuttgart samt i Piteå under 2017 och 2018.

Hela projektet förbereddes genom aktivt deltagande online via olika sociala forum samt med gruppträffar med aktivt deltagande från ungdomarna.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund