#vi behövs

Med vårt nya ESF-projekt vill vi hitta möjligheter och lösningar för unga människor med intellektuell funktionsnedsättning som går på anpassad utbildning att nå arbete och utbildning. Projektet kommer också att ge stöd till arbetsgivare så att de ser möjligheter med att bredda sin framtida kompetensförsörjning.

De skolor i länet som i dag erbjuder anpassad utbildning har ett stort behov av att utveckla sitt arbete med både APL och övergång från skola till arbetsliv. Stödet till både arbetsgivare och elever behöver stärkas på APL-platserna så att skolorna kan lägga ut kurser till eleverna i den omfattningen som eleverna har rätt till.  Det saknas en röd tråd mellan APL och en planering för fortsättning efter det att eleven avslutat skolan och skolans ansvar upphör. APL platserna leder alltför sällan till en anställning och därmed får eleven heller inte det stöd hen behöver för att kunna komma vidare ut i arbete. Alltför ofta blir en plats i daglig verksamhet alternativet.

Projektet vill kunna bidra till en minskad diskriminering av målgruppen, bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och bygga samarbeten som undanröjer hinder för såväl arbetssökande som arbetsgivare. Enligt den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2023) beräknas 10 procent av befolkningen mellan 16–64 år ha en funktionsnedsättning och 71 procent av målgruppen bedömer att deras arbetsförmåga är delvis eller mycket nedsatt.

Resultatet blir en stor kostnad för både individerna och samhället. Det omdebatterade begreppet “nedsatt arbetsförmåga” används ofta för att beskriva de arbetssökandes kapacitet. Det leder i sig till ett negativt fokus, som inte gagnar den arbetssökande. Fokus borde ligga på att beskriva de arbetssökandes förmågor och kompetenser. Förutom förlorade skatteintäkter och kostnader inom sjukförsäkringen ser vi ett tydligt resursslöseri och tapp på kompetens när många människor med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som det råder tydlig brist på arbetskraft.

Som arbetsmetod för att nå projektets mål kommer vi att använda av oss SE, Supported Employment. Projektet som finansieras av medel från Europeiska socialfonden pågår mellan mars 2024 och februari 2027. I projektet samarbetar Activa med:

  • Karlskoga kommun
  • Lindesbergs kommun
  • Sydnärkes utbildningsförbund
  • Västerporten Fastigheter i Örebro AB
  • Örebro kommun
  • Region Örebro län
 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund