Utblick

Utblick var ett förprojekt för att skapa möjligheter till ett genomförandeprojekt som skulle möjliggöra praktik i ett annat EU-land för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Förstudien skulle lägga grunden för ett partnerskap som skulle arbeta vidare med genomförandet. I förstudien skulle kontakter upprättas med mottagande organisationer i andra länder.

Ett studiebesök genomfördes för att lära av andra som arbetat länge med transnationalitet för ungdomar. En ansökan om genomförandeprojektet inlämnades under projekttiden. Genomförandeprojektet gavs namnet Trans-Sam. Projekttiden var 15 november 2008 – 15 maj 2009.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund