Transit/Jobb i sikte

Transit/Jobb i sikte

Transit –projektet är verksamt i södra Örebro län och finansieras av Europeiska Socialfonden. Den övergripande målsättningen är att skapa en samverkansmodell för övergång skola – arbetsliv. Projektet erbjuder deltagarna ett individanpassat, långsiktigt och samordnat stöd enligt metoden Supported Employment.

Målgruppen är unga vuxna i åldern 16-29 år, där flertalet har sin utbildningsbakgrund på gymnasieskolans Introduktionsprogram eller på gymnasiesärskolan. Transit samverkar med det lokala näringslivet och erbjuder deltagarna individuellt anpassade arbetsuppgifter ute på öppna arbetsmarknaden. Projektet skapar också förutsättningar för alternativa arbetsplatser genom att utveckla entreprenörskap och företagande inom den sociala ekonomin.

Efter beviljad uppgradering fortsätter nu Transit under 2014, i samverkan med Jobb i sikte, kring tre områden:

  • multikompetenta team
  • OCN, Open College Network
  • utlandspraktik

Denna sida uppdaterades Måndag 2 mars, 2015 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund