Transit/Jobb i sikte

Transit-projektet var verksamt i södra Örebro län och finansierades av Europeiska Socialfonden. Den övergripande målsättningen var att skapa en samverkansmodell för övergång skola – arbetsliv. Projektet erbjöd deltagarna ett individanpassat, långsiktigt och samordnat stöd enligt metoden Supported Employment.

Målgruppen var unga vuxna i åldern 16-29 år, där flertalet hade sin utbildningsbakgrund på gymnasieskolans Introduktionsprogram eller på gymnasiesärskolan. Transit samverkade med det lokala näringslivet och erbjöd deltagarna individuellt anpassade arbetsuppgifter ute på öppna arbetsmarknaden. Projektet skapade också förutsättningar för alternativa arbetsplatser genom att utveckla entreprenörskap och företagande inom den sociala ekonomin.

Efter beviljad uppgradering fortsatte Transit under 2014, i samverkan med Jobb i sikte, kring tre områden:

  • multikompetenta team
  • OCN, Open College Network
  • utlandspraktik
 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund