Supported Self-Employment – företagande för alla

Activa har beviljats medel från Europeiska socialfonden, inom utlysningen innovativ arbetsmarknadsetablering, till ett nytt projekt, Supported Self-Employment – företagande för alla. Det övergripande projektmålet är att metoden Supported Self-Employment ska testas och utvärderas tillsammans med deltagare i projektet för att öka möjligheten för personer som står utanför arbetsmarknaden, till exempel på grund av funktionsnedsättning, att kunna driva eget företag.

Det stöd som ges till arbetssökande personer med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden innehåller sällan eller aldrig en fråga om möjligheten att driva eget företag. Samhället ger visserligen stöd på olika sätt till den som vill starta eget företag, men det bygger också till stor del på att det ges initialt, att du väldigt snabbt ska kunna klara allt själv utan stöd och att du har kunskaper om lagar, regler, ekonomi och annat som omger ett eget företagande. Detta förhållningssätt utestänger många människor från att våga och vilja starta eget företag. Långsiktiga stödstrukturer saknas till stor del. Under projekttiden kommer projektmedarbetarna att lära sig metoden, genom att bland annat lära av andra, testa den i svenska förhållanden och i samspel med deltagare i projektet, ta fram manualer och praktiskt stöd för hur metoden ska användas och sedan sprida detta.

En viktig drivkraft för att starta eget företag för många som har nedsatt arbetsförmåga är att få kontroll över sin tid och sina arbetsvillkor. Projektet ska kunna bidra till nya och förändrade arbetssätt som ger fler möjligheten till egen försörjning genom eget företagande. Spridning av projektets resultat och arbetsmetoden ska ske genom befintliga nationella nätverk, där metoden och manualer kan spridas och läras ut.

Actíva är projektägare och samverkanspart STARTcentrum i Örebro. Deltagande organisationer i projektet är också Region Örebro län och Örebro kommun. Projektet pågår 1/12 2023-30/11 2025.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund