Sparbanksstiftelsen ”Hållbart arbete”

Hållbart arbete var ett forskningsprojekt med syftet att fördjupa kunskapen om stegen till arbetsmarknaden: att nå, att få och att behålla ett arbete. Fokus i projektet var ”behålla-fasen”. Vilka faktorer är det som gör att man när man fått ett arbete blir kvar på arbetsmarknaden?

I projektet har ca 300 personer som fått arbete med någon form av stödjande insats intervjuats. Intervjuer gjordes inte bara med dem som fått arbete, utan också med personer i omgivningen, t ex. anhöriga, arbetsgivare och arbetskamrater som är en del av det så kallade ”naturliga stödet”.

Hur många finns kvar i arbete? Är man kvar på samma arbetsplats eller har man gått vidare till annan anställning? Några finns inte kvar på arbetsmarknaden – vad beror det på?

I projektet deltog förutom Activa, Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet, Misa AB i Stockholm och SIUS vid Arbetsförmedlingen. Projektet finansierades med stöd av Sparbanksstiftelsen Nya.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund