Ready for Takeoff

Projekt Ready for Takeoff var finansierat av Erasmus+, UHR. Målet var att (1) genomföra utlandspraktik för 32 elever som på grund av funktionsnedsättningar var i behov av särskilt stöd och att (2) samtliga konsortiemedlemmar aktivt deltog i projektets genomförande genom bildandet av en gemensam styrgrupp och genom att personal från samtliga konsortiemedlemmar arbetade aktivt i det praktiska genomförandet av deltagarnas utlandspraktik. Projektets syfte var att (1) aktiviteterna skulle öka deltagarnas/elevernas möjlighet att nå arbete och ge deltagarna ökad förståelse för andra kulturer, att (2) öka konsortiemedlemmarnas kunskap om mobilitet och att (3) höja kvaliteten i målgruppens yrkesutbildningar. Projektet bidrog till ökad kunskap om hur man tillgängliggör utlandspraktik för en målgrupp som inte av egen kraft har möjlighet att genomföra detta.

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund