Moves

Actíva deltog i ett projekt, Moves, med SKR, Sveriges kommuner och regioner, som projektägare, se även SKR_Moves

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och erbjöd utlandspraktik som en väg att närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp var kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknade egen försörjning. Utvärdering av tidigare mobilitetsprojekt visar att utlandspraktik stärker deltagarnas självtillit, motivation och handlingskraft.
Projektet genomfördes på två nivåer, nationellt och lokalt. På den övergripande nationella nivån samordnades och utvecklades redskapen, systemhinder definierades och kunskapen om målgruppen hos nationella aktörer ökade. På den lokala nivån genomfördes utlandspraktik för målgruppen enligt de modeller som redan fanns och utvecklades av de lokala aktörerna. Modellerna förfinades och optimerades för att ge möjlighet till en ökad och kostnadseffektiv användning för kommuner, regioner och andra myndigheter. De lokala aktiviteterna fördelades med geografisk spridning över landet. Projektets huvudsyfte var att ta fram användbara och kvalitetssäkrade metoder. På samhällsnivå förväntades projektet bidra till att utanförskapet för målgruppen minskar. Projektet ville även förbereda för att utvärdera de långsiktiga effekterna.
Actíva bildade ett av totalt sex lokala delprojekt i landet. Under genomförandefasen 2020-06-01 – 2022-03-31 kunde Actíva erbjuda mobilitet för totalt 30 personer, fördelat på tre deltagargrupper. Insatsen innehöll tre obligatoriska faser för alla projektdeltagare: förberedelse-, genomförande- och framtidsfas.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund