Moves

Actíva är med i ett nytt projekt, Moves, med SKR, Sveriges kommuner och regioner, som projektägare, se även SKR_Moves

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och erbjuder utlandspraktik som en väg att närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknar egen försörjning. Utvärdering av tidigare mobilitetsprojekt visar att utlandspraktik stärker deltagarnas självtillit, motivation och handlingskraft.
Projektet genomförs på två nivåer, nationellt och lokalt. På den övergripande nationella nivån samordnas och utvecklas redskapen, systemhinder definieras och kunskapen om målgruppen hos nationella aktörer ökar. På den lokala nivån genomförs utlandspraktik för målgruppen enligt de modeller som redan finns och utvecklats av de lokala aktörerna. Modellerna förfinas och optimeras för att ge möjlighet till en ökad och kostnadseffektiv användning för kommuner, regioner och andra myndigheter. De lokala aktiviteterna har fördelats med geografiska spridning över landet. Projektets huvudsyfte är att ta fram användbara och kvalitetssäkrade metoder. På samhällsnivå förväntas projektet bidra till att utanförskapet för målgruppen minskar. Projektet vill även förbereda för att utvärdera de långsiktiga effekterna.
Actíva bildar ett av totalt sex lokala delprojekt i landet. Under genomförandefasen 2020-06-01 – 2022-03-31 kommer Actíva att erbjuda mobilitet för totalt 30 personer, fördelat på tre deltagargrupper. Insatsen innehåller tre obligatoriska faser för alla projektdeltagare: förberedelse-, genomförande- och framtidsfas.

Denna sida uppdaterades Onsdag 4 januari, 2023 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund