LÖSA

LÖSA-projektet (Lokalt projekt i Örebro län om samverkan och metodutveckling som leder till arbete för personer med ADHD-DAMP problematik) avslutades i december 2007. Projektet har arbetat enligt en modifierad form av supported employment-metoden, den så kallade Activamodellen.

Activa har varit huvudman för projektet som genomförts med stöd från Allmänna arvsfonden, tillsammans med berörda myndigheter, brukarorganisationen Attention, Örebro universitet och andra utbildningsanordnare.

Det har skett en vändning i livet för deltagare i LÖSA-projektet. Från ett långvarigt utanförskap med oavslutad utbildning, droger och ibland kriminalitet har det vänt till ökad delaktighet, meningsfullt vardagsliv, studier och arbete.

Lösa har varit ett samarbete mellan föreningen Attention, Beroendecentrum och Activa. Lösa vände sig till vuxna med diagnosen DAMP/ADHD. Projektet finansierades med stöd från Allmänna arvsfonden. Lösa pågick i tre år med lyckat resultat, och arbetade därefter med spridning av erfarenheter ett fjärde år. Under det avslutande året genomfördes konferenser om metoden och det goda resultatet. En metodbeskrivning utarbetades och en webbsida publiceras. Fyra regionala konferenser genomfördes, i Skellefteå, i Söderhamn, i Helsingborg och i Örebro.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund