IPS, en väg till jobb och hälsa

Utanförskap, sjukskrivning eller avsaknad av etablering på arbetsmarknaden alternativt ofullständig utbildning är en realitet för många med psykisk ohälsa. ESF-projektet riktar sig till män och kvinnor med en sammansatt problematik som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att förbättra arbetslivsintegrationen för denna målgrupp. Genom att använda metoden IPS, Individual Placement and Support, redan under behandlingsfasen i specialistpsykiatrin vill projektet visa att betydligt fler kan komma i arbete eller utbildning än med det arbetssätt som finns idag. I studier har det visat sig att med stöd av IPS-metoden får en betydande andel av personer i målgruppen möjlighet till anställning och förbättrad hälsa.

Ett mål är också att implementera metoden IPS, så den blir en del av det ordinarie utbudet samt få den spridd till andra delar av landet.

Under projekttiden 1/3 2018 till 28/2 2021  ska upp till 200 patienter få ett samordnat stöd till arbete eller studier.

Följ gärna projektet på Facebook: IPS Facebook

 

 

Denna sida uppdaterades Onsdag 19 januari, 2022 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund