IPS, en väg till jobb och hälsa

Utanförskap, sjukskrivning eller avsaknad av etablering på arbetsmarknaden alternativt ofullständig utbildning är en realitet för många med psykisk ohälsa. ESF-projektet riktade sig till män och kvinnor med en sammansatt problematik som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk funktionsnedsättning. Syftet var att förbättra arbetslivsintegrationen för denna målgrupp. Genom att använda metoden IPS, Individual Placement and Support, redan under behandlingsfasen i specialistpsykiatrin ville projektet visa att betydligt fler kan komma i arbete eller utbildning än med det arbetssätt som finns idag. I studier har det visat sig att med stöd av IPS-metoden får en betydande andel av personer i målgruppen möjlighet till anställning och förbättrad hälsa.

Ett mål var också att verka för en implementering av metoden IPS, så den blir en del av det ordinarie utbudet samt få den spridd till andra delar av landet.

Under projekttiden 1/3 2018 till 28/2 2021  fick 140 patienter ett samordnat stöd till arbete eller studier.

 

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund