Från nyanländ till medarbetare

Actíva har fått ett projekt beviljat av ESF. Projektnamnet är ”Från nyanländ till medarbetare”
Syftet med projektet är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för nyanlända med sammansatt problematik genom att utveckla vuxenutbildningen och skapa organisatoriska samarbeten till nytta för individen. Detta ska ske genom målgruppsinriktade aktiviteter. Syftet är också att genom en breddad kompetensförsörjning få arbetsgivare i regionen att se möjliga rekryteringar och delta i att utforma yrkesutbildningar. Parterna i Projektet är Stiftelsen Activa som tillika är projektägare. Samverkanspartners är Örebro kommuns Vuxenutbildning och Försörjningsstöd. Ett antal intressenter finns också i form av bl a region Örebro län och Arbetsförmedlingen.
Mål och syfte med projektet är att bygga goda samverkansstrukturer så att målgruppen snabbare och med rätt stöd ska förflytta sig närmare arbete och egen försörjning. En mer individanpassad SFI, fler yrkesutbildningar skapade i samarbete med arbetsgivare, en snabb kontakt med arbetsgivare och stöd från Activa ska säkerställas i projektet.

Denna sida uppdaterades Onsdag 15 januari, 2020 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund