Från nyanländ till medarbetare

I det ESF-finansierade projekt ”Från nyanländ till medarbetare” har projektets målgrupp varit kvinnor som läst SFI på B1-nivå med låg språkprogression och med eventuellt sammansatt problematik. Målgruppen har via projektet erbjudits språkpraktik ute på öppna arbetsmarknaden som en del av sina SFI-studier.

I projektet har parterna utvecklat en fungerande samverkansmodell mellan SFI, verksamhet arbetsmarknad, verksamhet försörjning samt Activa som har haft en intermediär roll. Samverkansgruppen har tagit ett gemensamt helhetsgrepp om målgruppen för att stötta dem mot att närma sig arbetsmarknaden, att öka sin språkprogression samt att undanröja eventuella hinder för att detta skulle kunna ske.

Det koncept som deltagarna erbjudits och den samverkan som byggts upp inom projektet, har skalats upp och har övergått i kommunens egen regi efter projektets avslut. Redan innan projektet avslutades, erbjöds konceptet till elever på B-kurs och C-kurs. Eventuellt planeras också att på sikt erbjuda konceptet på D-kurs.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund