Förstudie

Förstudie. Activa fick EU-stöd till en förstudie för att utveckla samarbete som ska underlätta övergången mellan gymnasiet och arbetslivet för ungdomar med behov av ett extra stöd. Förstudien tog fram underlag för en ansökan om EU-stöd för ett genomförandeprojekt för att utveckla samarbete, metoder och organisation i syfte att stärka ungdomarnas möjligheter i övergången mellan utbildning och arbete.

I förstudien deltog, förutom Activa och SUF (Sydnärkes Utbildningsförbund), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner, FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och Coompanion i Örebro län. En referensgrupp knöts till projektet. I referensgruppen ingick företrädare för näringsliv, arbetsgivare och organisationer som är verksamma i de fyra kommunerna.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund