Exit Comfort Zone

Ett projekt inom Erasmus+ som medfinansierades av UHR, Universitets- och högskolerådet. Projektet varade från 1/6 2015 till 1/6 2017 och skulle erbjuda totalt 32 elever fördelade på fyra grupper praktik i antingen Italien eller Tyskland. Eleverna kom från gymnasiesärskolans nationella yrkesprogram eller på gymnasieskolans introduktionsprogram. Actíva var projektägare och koordinator och i projektkonsortiet ingick gymnasieskolorna Alléskolan/SUF i Hallsberg, Virginska skolan i Örebro, John Norlandergymnasiet i Kumla, Möckelngymnasiet i Karlskoga samt gymnasiesärskolan i Örebro kommun. De mottagande organisationerna var CSCS i Pistoia i Italien samt KJSW i Landshut, Tyskland.

Deltagarna var integrerade på nationella yrkesutbildningar på exempelvis fordonsprogrammen, hotell- och restaurangprogrammen eller på byggprogrammen och praktiken skulle ske på arbetsplatser inom varje elevs yrkesutbildning. Förväntade resultat var bl a stärkt självkänsla, arbetslivserfarenhet, ökad självständighet och tilltro till den egna förmågan och en bra merit i arbetslivet.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund