Europemobility for all

EuropeMobility for all var ett ”transfer of innovation-projekt” inom Leonardo da Vinci och fokuserade på mobilitet för unga. Organisationer från fem länder samarbetade i projektet: Sverige, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland.

Projektet ville ge ungdomar som har svårt att på egen hand komma iväg på utlandspraktik, chansen att utöka sina arbetslivserfarenheter och få viktiga kompetenser genom att arbeta i andra EU-länder. Se gärna hur ungdomar själva beskriver sina erfarenheter av att arbeta i ett annat land, via denna länk.

Målet var att ungdomarna skulle komma närmare arbetsmarknaden. Vi ville skapa en modell som främjar rörlighet inom EU för målgruppen, öka kunskapen om utlandspraktik hos personal inom yrken där man möter målgruppen samt skapa kontakter mellan praktikanordnare i EU-länder.

Projektet avslutades 25 september 2013, men hemsidan kommer att finnas kvar i tre år. Läs mer på www.europemobility4all.eu

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund