Europe in Reach

Det händer något med människor som får chansen att resa och arbeta utomlands. Stärkt självkänsla, ökad social förmåga, ökad förståelse för andra kulturer, stärkt europeisk identitet, ökad förmåga att klara sig självständigt i en ny miljö och en formell merit leder sammantaget till en ökad kompetens och större chanser att konkurrera på en tuff arbetsmarknad.
Europe in Reach var ett Erasmus+-projekt med målen att (1) genomföra utlandspraktik för 32 elever som på grund av olika typer av funktionsnedsättningar var i behov av särskilt stöd, att (2) genomföra ett utbildande besök genom att bjuda in två representanter från den förmedlande organisationen ZNI i Slovenien som projektet samarbetade med och att (3) samtliga konsortiemedlemmar aktivt skulle delta i projektets genomförande genom bildandet av en gemensam styrgrupp samt genom att personal från samtliga konsortiemedlemmar arbetade aktivt i det praktiska genomförandet av deltagarnas utlandspraktik.
Projektets syfte var att (1) aktiviteterna skulle öka deltagarna/eleverna möjlighet att nå arbete och ge deltagarna ökad förståelse för andra kulturer, att (2) öka konsortiemedlemmarnas kunskap om mobilitet och att (3) höja kvaliteten i målgruppens yrkesutbildningar.
Projektets deltagare var gymnasieelever från gymnasiesärskola och Introduktionsprogram samt elever i lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna. Målgruppen bestod av elever med olika typer av funktionsnedsättningar som inte på egen hand hade möjlighet att genomföra utlandspraktik. Projektets modell för stöd och struktur tillgängliggjorde utlandspraktik för målgruppen. Praktiken utomlands hade en direkt koppling till varje deltagares respektive yrkesutbildning.

Förutom koordinatorn Actíva, ingick i konsortiet Alléskolan i Hallsberg, Gymnasiesärskolan Örebro kommun, Virginska gymnasiet i Örebro, Tullängsgymnasiet i Örebro, John Norlandergymnasiet i Kumla, Möckelngymnasiet i Karlskoga, Masugnen i Lindesbergs kommun samt Campus Risbergska i Örebro. Projektet pågick 1/9 2017 till 31/8 2019.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund