Erasmus+ Ackreditering

Actíva är sedan 2021 godkänd som ackrediterad organisation inom Erasmus+ och kan därmed ansöka om såväl elevmobilitet som jobbskuggning för personal fram till 2027. Ett konsortium bestående av Actíva som projektägare och gymnasieskolor i länet samverkar för att möjliggöra mobilitet för eleverna. För närvarande ingår fem skolor i konsortiet: 

  • Anpassad gymnasieskola Örebro
  • Virginska gymnasiet
  • Möckelngymnasiet
  • Alléskolan
  • Lindeskolan

Gymnasieskolor i Örebro län kan ansluta sig till projektet och därmed ge elever möjlighet att åka på praktik i ett annat EU-land. 

Målgrupp är gymnasieelever på yrkesutbildningar inom anpassad gymnasieskola eller introduktionsprogram, där praktikveckor ingår. Även elever som slutat gymnasiet för max ett år sedan kan delta. Gemensamt för ungdomarna är att de har särskilda behov som gör att de behöver stöd för att ta steget till utlandsförlagd praktik. 

I dagsläget samarbetar vi med organisationer i Slovenien, Litauen och Tyskland.

Upplägg 
Elevgruppenarbetskonsulenten och en representant från en av skolorna träffas fem heldagar i den förberedande fasen, reser sedan tillsammans  till det land där eleverna ska praktisera under fyra veckor. Den mottagande organisationen har ansvaret för stöd och uppföljningefter att de båda
handledarna åkt hem efter en vecka.
Efter hemkomst träffas eleverna fyra heldagar för att utvärderareflektera och skriva en rapport om sina nyvunna erfarenheter.  

Mobilitet ger deltagaren  stärkt självförtroende och erfarenheter som leder till ökad självständighet och ökad arbetsförmåga. 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund