Attitydskolan

Attitydskolan (numera Föreningen Attitydskolan) arbetade med att förändra attityder till personer med funktionsnedsättning i skolan, i arbetslivet och i samhället, för att på så sätt öka möjligheten för dessa att bli delaktiga och inkluderade. Pedagogiska metoder och undervisningsmaterial utarbetades i projektet.

I Attitydskolan arbetade personer med olika funktionsnedsättningar. Genom utarbetade program och utbildningsinsatser åskådliggjordes de svårigheter man som funktionsnedsatt ställs inför – och hur de svårigheterna övervinns. Projektet finansierades med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Information och kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.attitydskolan.se

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund