Arbetsspår

Projektets övergripande mål är att utveckla ändamålsenliga metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets ”individuellt alternativ”. Metoderna ska implementeras i de deltagande organisationernas ordinarie verksamheter. Projektets samarbetsparter ska under projekttiden utveckla ett ”arbetsspår” för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur. Samarbetsparterna ska uppnå ökad kunskap om metoder och strukturer för stöd till målgruppen. I detta ingår ökad kunskap om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling. Metoder som Supported Employment och Supported Education kommer att användas och anpassas till projektets målgrupp.
Arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden ska få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och hur den kan tillvaratas på arbetsmarknaden.
Projektet ska till andra aktörer nationellt sprida de metoder och strukturer för stöd man utvecklar för att motverka att personer med sammansatt problematik diskrimineras och utestängs från arbetsmarknaden. Projektdeltagarna, minst 40 kvinnor och 40 män, ska stärkas. Genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, ökad motivation och ökad närvaro i skolan ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden. Projektägare är Stiftelsen Activa i Örebro län. Samarbetsparter är Pihlskolan, Lindeskolan, Möckelngymnasiet, Alléskolan, Virginska skolan samt Region Örebro län.

Projektet finansieras av ESF och projekttiden sträcker sig från 2020-07-01 till 2022-12-31. Totalt beräknas 40 kvinnor och 40 män omfattas av projektets insatser.

Se film om Arbetsspår här: Activa, ESF-projektet Arbetsspår – YouTube

Denna sida uppdaterades Torsdag 8 september, 2022 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund