Arbetsspår

Projektets övergripande mål var att utveckla ändamålsenliga metoder och strukturer för stöd till elever med sammansatt problematik på Introduktionsprogrammets ”individuellt alternativ”. Metoderna skulle implementeras i de deltagande organisationernas ordinarie verksamheter. Projektets samarbetsparter skulle under projekttiden utveckla ett ”arbetsspår” för kvinnor och män på introduktionsprogrammet i Örebro län med en tydlig koppling mot den lokala och regionala arbetsmarknaden och med ändamålsenlig stödstruktur. Samarbetsparterna ska uppnå ökad kunskap om metoder och strukturer för stöd till målgruppen. I detta ingick ökad kunskap om icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling. Metoder som Supported Employment och Supported Education har använts och anpassats till projektets målgrupp.
Arbetsgivare på den lokala arbetsmarknaden skulle få ökad kunskap om den kompetens som finns hos personer i målgruppen och hur den kan tillvaratas på arbetsmarknaden.
Projektet skulle till andra aktörer nationellt sprida de metoder och strukturer för stöd man utvecklat för att motverka att personer med sammansatt problematik diskrimineras och utestängs från arbetsmarknaden. Projektdeltagarna, minst 40 kvinnor och 40 män, skulle stärkas. Genom ökad kunskap om arbetsmarknaden, ökad motivation och ökad närvaro i skolan skulle deltagarna närma sig arbetsmarknaden. Projektägare var Stiftelsen Activa i Örebro län, samarbetsparter Pihlskolan, Lindeskolan, Möckelngymnasiet, Alléskolan, Virginska skolan samt Region Örebro län.

Projektet finansierades av ESF och projekttiden sträckte sig från 2020-07-01 till 2022-12-31.

Se film om Arbetsspår här: Activa, ESF-projektet Arbetsspår – YouTube

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund