Active Euromobility

Active Euromobility

Actíva har med stöd av Europeiska socialfonden utvecklat metoden Supported Mobility. I det här projektet ska personer mellan 18 och 29 år som står långt från arbetsmarknaden genomföra praktik i Tyskland, som en del i en process att nå arbete eller utbildning. I projektet ingår också att samverka med två andra transnationella parter (tyska IDA-projekt) i syfte att parterna utvecklar sina respektive befintliga metoder för mobilitet. Skillnader och likheter i metod skall identifieras under en analys- och planeringsfas. Genom ett ömsesidigt sändande och mottagande av projektdeltagare mellan parterna under projektets genomförandefas, ska effekterna på individnivå av skillnader i metod mätas och utvärderas. De transnationella parterna kommer också att utveckla teman som genomsyrar deltagarnas förberedelse-, genomförande- och framtidsfas: mänskliga rättigheter, demokrati och personlig hälsa. Effekterna av att använda teman kommer att utvärderas. Parternas respektive metoder ska genom projektet utvecklas och implementeras hos respektive samverkanspart.

Projektverksamheten kommer att fokusera på icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.

Projektet pågår 1/10 2018 – 30/9 2021

Denna sida uppdaterades Onsdag 19 januari, 2022 av Åsa Engström.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund