Active Euromobility

Actíva har med stöd av Europeiska socialfonden utvecklat metoden Supported Mobility. I projektet erbjöds personer mellan 18 och 29 år som står långt från arbetsmarknaden att genomföra praktik i Tyskland, som en del i en process att nå arbete eller utbildning. I projektet ingick också att samverka med två andra transnationella parter (tyska IDA-projekt) i syfte att parterna skulle utveckla sina respektive befintliga metoder för mobilitet. Skillnader och likheter i metod identifierades under en analys- och planeringsfas. Genom ett ömsesidigt sändande och mottagande av projektdeltagare mellan parterna under projektets genomförandefas, kunde effekterna på individnivå av skillnader i metod mätas och utvärderas. De transnationella parterna utvecklade teman som genomsyrade deltagarnas förberedelse-, genomförande- och framtidsfas: mänskliga rättigheter, demokrati och personlig hälsa. Parternas respektive metoder kunde genom projektet utvecklas och implementeras hos respektive samverkanspart. Projektverksamheten fokuserade i stor utsträckning på icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.

Projektet pågick 1/10 2018 – 30/9 2021

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund