Lärling - Jobb i sikte

Projekt Lärling – Jobb i sikte

Actíva har beviljats 12 miljoner från Europeiska socialfonden till ett treårigt projekt i Örebro län. Ur projektansökan:

Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som idag erbjuds är antingen för dåligt anpassade till målgruppens speciella behov eller saknar tillräcklig grad av arbetslivskoppling. Projektägare är Stiftelsen Activa och projektet genomförs i samverkan mellan i första hand länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ett antal arbetsgivare. Projektet bygger på en strukturerad samverkan mellan länets vuxenutbildningsresurser, vilket möjliggör att utbildningen kan formas utifrån lokala behov, erbjudas i hela länet och göras kostnadseffektiv då kommunerna kan samarbeta kring lärare, material, metodutveckling etc.

Projektet har startat med en analys- och planeringsfas den 1 maj 2016  och de första lärlingarna kan börja under senhösten 2016.

Denna sida uppdaterades Måndag 14 juni, 2021 av Åsa Engström.