Lärling – Jobb i sikte

ESF-projektet Lärling-Jobb i sikte har som syfte att utarbeta en metod för att etablera en lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning. Utbildningen sker via Särskild utbildning för vuxna, som är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Utbildningen är ca tre terminer lång och till största delen förlagd i verksamheten på ett företag, så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleverna läser 1-2 dagar i veckan på skolan och är resten av tiden ute på en arbetsplats, där de genomför sin APL under ledning av en handledare, en person som redan finns på företaget och som väl känner de arbetsuppgifter som eleven ska lära sig. Eleven läser kurser från Gymnasiesärskolans nationella program utifrån den yrkesutbildning som eleven valt.

Handledaren får stöd av lärare från skolan i arbetet med att överföra Läroplanens och kursplanens mål till konkret arbete med eleven på arbetsplatsen. Bedömning av elevens framsteg sker i samråd mellan lärare och handledare. Läraren ansvarar för betygssättningen.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund