Arbetsförmågebedömning, en dag

Vi kommer att gå igenom grunder i arbetsförmågebedömning och diskutera svårigheter med att bedöma. Ni kommer att få förslag och exempel på redskap att använda vid bedömningar.

Innehåll:

  • Vad är arbetsförmåga?
  • Vad ska bedömas?
  • Remiss/uppdrag
  • Hur sker bedömning?
  • Dokumentation/kommunikation

Utbildningen genomförs digitalt via plattformen Zoom:

Datum: 5 oktober 2021
Tid : 9:00-15:00

För anmälan, kontakta mig:

Bertil Johansson, 019-20 96 31 bertil.johansson@s-activa.se