IPS fördjupningsutbildning

Activa har skapat en två dagar lång fördjupningsutbildning för dig som vill lära mer om IPS. Utbildningen tittar närmare på hur IPS kan tillämpas utifrån de 8 principerna.

 Utbildningsinnehåll:

  • En kort tillbakablick på IPS grunder.
  • Utbildningen tar utgångspunkt i de 8 principerna och vad dessa innebär i praktiken.
  • Vi kommer att titta närmare på områden som remittering, anknytning och ekonomisk vägledning.
  • Vi fördjupar oss också kring empowerment, bedömning, arbetsprofilering, det psykiatriska teamet, uppföljande stöd, coaching och arbetsplanen.

Dagarna kommer att innehålla grupparbeten med egna analyser av sin verksamhet och potentiella förbättringsåtgärder för att nå en bättre kvalitet och större trohet i IPS-metoden.

Utbildningen vänder sig främst till dig som gått vår SE – IPS grundutbildning på 4 dagar, men även till dig som redan kan och arbetar professionellt och vill fördjupa dig ytterligare.

Utbildare: Bertil Johansson, Activa utbildning. Bertil har lång erfarenhet av arbete med metoden och är bland annat utbildad SIUS-konsulent och IPS-utbildad på Lunds universitet. Bertil har utbildat grupper i metod och håller i handledning runt om i landet.

 

Bertil Johansson        bertil.johansson@s-activa.se     019-20 96 31