Tjeckien gör dokumentär

Susanne Lindholm berättar om Livin´ hotel

Den 25-27 september hade Actíva besök av det tjeckiska ESF-projektet ”Parallell Lives” som under hösten 2013 besöker tre europeiska länder: Italien, Storbritannien och Sverige. Dessa besök dokumenteras med film och målsättningen är att filmen ska visas i tjeckisk television som en entimmes dokumentär.

Projektets övergripande målsättning är att samla ”know how” från andra länders arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under projekttiden kommer Parallell Lives också att anordna konferenser, seminarier och workshops i Tjeckien.

Under projektets besök i Sverige var det Actíva som stod värd. För att ge projektet en bild av hur vi i Sverige arbetar med rehabilitering för målgruppen med psykiska funktionsnedsättningar besöktes bland annat Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Fontänhuset och (H)järnkoll. Som exempel på en bra arbetsgivare besöktes också Livin’ Hotell. Dessutom gjordes studiebesök hos flera arbetsintegrerande sociala företag som exempelvis Miljövårdscentrum, Kultivera och Aniara.

Kontakterna mellan Actíva och Parallell Lives kommer att fortsätta. Bland annat inbjuds en representant från Actíva till projektets första konferens i december i Prag.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund