Sociala företag – en kraft för regional utveckling

Actíva ingår i styrgruppen för det nystartade regionala projektet Sociala företag – en kraft för regional utveckling. Projektet drivs av Region Örebro län med stöd av Tillväxtverket.

Syftet med projektet att utifrån en bred regional samverkan skapa helt nya förutsättningar för att på ett mer effektivt och strategiskt sätt stötta framväxten och en fortsatt stärkt utveckling av sociala företag i regionen.

Projektet ska genom dialog med företrädare för länets sociala företag tillsammans med företrädare för Region Örebro län, länets kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Actíva samt Coompanion, Örebro läns Idrottsförbund och andra organisationer inom civilsamhället, diskutera och utmejsla hur en handlingsplan för Region Örebro län kan te sig och vilka aktiviteter den ska bestå av.

Handlingsplanen ska ligga till grund för en ansökan om ett tvåårigt genomförandeprojekt med start 1 januari 2017. Kontaktperson för projektet är Anders Bro, projektledare, Region Örebro län.
anders.bro@regionorebrolan.se eller 019–602 73 94

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund