Slutkonferens, Från nyanländ till medarbetare

Projekt Från nyanländ till medarbetare är delfinansierat av Europeiska socialfonden och förra veckan genomfördes projektets slutkonferens. Syftet med projektet har varit att kvinnor med en sammansatt problematik ska närma sig arbetsmarknaden och ta sig vidare inom SFI genom att skapa nya organisatoriska samarbeten till nytta för individen samt att kombinera aktiviteter för deltagare som haft svårt att lära sig svenska enbart i skolan. Deltagarna har haft en arbetslivsinriktad SFI-undervisning, språkpraktik på öppna arbetsmarknaden och arbetsmarknadskunskap. Målgruppen har varit kvinnor som läst SFI på B-kurs inom studieväg 1. Activa har varit projektägare och samverkansparter har varit Örebro kommun: verksamhet försörjning, verksamhet arbetsmarknad och SFI. Region Örebro län och Arbetsförmedlingen har funnits med som intressenter. Samverkansgruppen har bestått av arbetskonsulenter, SFI, lärare, socialsekreterare och en ny roll som kallats språkutvecklare.

Under projekttiden har en fungerande samverkansmodell utformats. Arbetet med implementering av projektet inleddes tidigt. Det koncept som erbjudits deltagarna under projekttiden erbjuds nu personer inom B-kurs och C-kurs och kallas Språkextra. Projektet kan betraktas som lyckat utifrån den implementering som skett, men också utifrån utfallet, då den vanligaste orsaken till att deltagare avslutats från projektet innan projektslut har varit att deltagarna nått upp till kunskapskraven för att gå över till C-kurs inom SFI. Hos den grupp som funnits kvar i projektet fram tills projektet avslutas, har flera deltagare haft en tydlig progression som varit direkt kopplad till projektet. Några har också avslutats till anställning.

Projektledare Emelie Andersson, Actíva

Actívas VD Lotta Karlsson-Andersson

Styrgruppsledamot Eva Sund

Projektets samverkansgrupp

Arbetskonsulent Alva Wädel, Actíva

Carina Åberg och Erik Jakobsson, externa utvärderare från Apel

Anna Öjebrandt från externa utvärderaren Apel

Mattias Molin, rektor Komvux ledning, och Anna Almbrandt, verksamhetsutvecklare, FUFA, Örebro

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund