Såhär agerar Actíva under pandemin

Vi uppdaterar oss varje dag på läget och vidtar eventuella åtgärder som myndigheterna aviserar. (Vi har en krisgrupp som ses varje dag.)

Vi kommer träffa skyddsombuden varje fredag.

Vi ger personalen information på Intranätet varje dag.

Vi har beslutat att inte ha större interna sammankomster.

Vi har bestämt att det är viktigt att upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt med hänsyn till deltagarna.

Vi planerar för alternativa arbetsuppgifter om våra vanliga arbetsuppgifter minskar i omfattning.

Vi planerar för kompetensutvecklingsinsatser som kan genomföras både på plats i mindre grupper eller på distans via digitala möten, om myndigheterna skulle komma med restriktioner för vårt arbete.

Vi har bokat in tider för utbildning i digitala mötesformer.

Vi har beredskap för att snabbt kunna vidta åtgärder om och när myndigheterna beslutar om utökade restriktioner och planerar för vad som ska hända om vi behöver stänga eller jobba hemma i mycket större omfattning och att vi säkerställer chefs- och ledarskap också i en sådan situation och garanterar en god arbetsmiljö för alla.

Vi har försett alla lokaler med enklare städutrustning så att man kan torka av t ex bord, stolskarmar mm inför och efter besök, lite extra skyddsåtgärder för oss och för besökare.

Vi planerar för hur vi ska säkerställa fåmansbefattningar och särskilt kritiska arbetsuppgifter.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund