Oxford Research analyserar Örebroregionens styrkor

Sedan våren 2015 har Oxford Research haft i uppdrag att analysera Örebroregionens styrkor inför utvecklingen av en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering, en så kallad RIS3 (research and innovation strategy for smart specialisation). Så här beskrivs Actíva i det dokument som bär namnet:

 Styrkepositionsanalys av Örebroregionen

5.3.2 Stöd till personer med funktionsnedsättningar

Örebroregionens ställning inom arbetsintegrering utmärker sig särskilt genom unik kompetens hos en central aktör i form av stiftelsen Activa.

Activa har funnits sedan 80-talet och är därigenom en av de verksamheter i Sverige som har arbetat längst med den arbetsintegrerande metoden Supported Employment. Verksamheten riktar sig mot att ge hjälp och stöd till personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller till utbildning på grund av funktionsnedsättning och ohälsa. Activa arbetar operativt med sin kärnverksamhet på uppdrag av olika myndigheter. Därutöver anordnar stiftelsen utbildningar och bedriver ett omfattande utvecklingsarbete. Utbildningarna ges både i regionen och runt om i landet. Utvecklingsarbete bedrivs såväl genom externfinansierade projekt som i form av forskningsprojekt i samarbete med universitetet där Institutet för Handikappvetenskap är en särskilt viktig partner.

Utöver att Activa förvaltar något av den längsta erfarenheten av Supported Employment i Sverige och att de deltar i forskning är stiftelsen erkänd både på nationell och Europeisk nivå. Activa är representerad på central nivå i både nationella och europeiska nätverk för Supported Employment och bedriver internationella EU-projekt.  Liknande verksamhet som Activas bedrivs av ett antal mindre sociala företag i länet. Ett par intervjupersoner identifierar särskilt Miljövårdscentrum, ett arbetsintegrerade socialt företag i Örebro, som en av få större verksamheter. Som i andra svenska län pågår också betydande projektverksamhet inom detta område, inte minst med finansiering från Europeiska Socialfonden.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund