Nytt projekt beviljat

Actíva har beviljats ett nytt projekt! Det heter Steg för steg, IPS 2.0 och är delfinansierat av Europeiska socialfonden.
Metoden IPS är evidensbaserad och det finns klara belägg för att den ger goda resultat för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning. Actívas bedömning är att även målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle kunna uppvisa samma goda resultat när det gäller att nå arbete eller studier. Att testa detta är en av hörnstenarna i projektet. De andra delarna handlar om ett utökat socialt stöd och ett efterföljandestöd till deltagare efter inträde på arbetsmarknaden.
Samarbetsparter i projektet är Regionens vuxenhabilitering, Psykiatri unga vuxna, Socialpsykiatrin Örebro kommun, Fontänhuset, Finsam Örebro och Autism- och Aspergerförbundet. Intressenter i projektet är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet pågår 1/2 2021 – 28/2 2023.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund